Hoe openbaar is geneesmiddelonderzoek?

Medicijnonderzoek niet openbaar”, kopte de NRC op 20 augustus, nota bene op de voorpagina. Daar gaan we weer, zo dacht ik als tamelijk sceptische volger van het meestal tendentieuze nieuws over de farmaceutische industrie, zeker in de NRC. Maar het stuk over het onderzoek van Health Action International (HAI) bleek vooral kritisch over de universiteiten: die verzaken de uitkomsten van hun onderzoeken te registreren. Ik was dus weer enigszins gerustgesteld, want die slechte registratiediscipline was bekend. Zelfs de bekende schrijver Ben Goldacre die over dit thema in zijn boek Bad Pharma flink tekeergaat tegen de industrie, geeft toe dat het nu vooral academia is die tekortschiet.
Maar toch, het artikel suggereert dat regelgevers bij een marktautorisatie nu geen volledig beeld zouden hebben over de risico’s en voordelen van nieuwe geneesmiddelen. En dat is echt niet waar. Ook maakt het artikel geen onderscheid tussen onderzoek gesponsord door bedrijven met nieuwe, nog niet verkrijgbare geneesmiddelen en onderzoek van universiteiten waarbij het vrijwel altijd gaat om reeds geregistreerde medicijnen.

Voor de duidelijkheid, er zijn diverse niveaus van transparantie in geneesmiddelonderzoek.
1. Het registreren van klinisch onderzoek voor aanvang. Dat kan op sites als clinicaltrials.gov in de VS en in de EU op een apart register. Ook de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) registreert studies waarbij Nederlandse sites betrokken zijn.
2. Het publiceren van de resultaten op die trialregisters. Dat is verplicht en daar gaat het artikel in de krant vooral over: het gebeurt onvoldoende vooral in studies waar universiteiten de formele sponsor/verrichter zijn.
3. De publicatie van de resultaten in een medisch tijdschrift. Dit is het sluitstuk van een academische studie. Bij farmaceuten is dat het clinical study report (CSR) met alle appendices. Deze CSR’s zijn grotendeels openbaar op de website van de EMA.
4. De rauwe data. De autoriteiten in bijvoorbeeld de VS, China en Japan krijgen die bij indiening van een registratiedossier van een nieuw geneesmiddel en kunnen desgewenst alle analyses overdoen om zich van de betrouwbaarheid van de uitkomsten te overtuigen.

Het feit dat universiteiten de resultaten niet in de trialregisters publiceren wil niet zeggen dat de uitkomsten van klinisch onderzoek niet altijd openbaar zijn. Bij de eerste willekeurige trial die ik aanklikte als niet gerapporteerd in het HAI onderzoek vond ik op Google binnen een seconde de referentie van de publicatie in een medisch tijdschrift.
Het Nederlandse HAL Allergy wordt nog genoemd in het NRC-artikel als braafste jongetje van de klas, maar dat is een wat voorbarige conclusie. Alleen vier farmabedrijven met een hoofdkantoor in Nederland werden geïncludeerd maar het internationale multicenter onderzoek met een of meer Nederlandse universiteiten niet. De kans dat de resultaten van dergelijke studies niet geregistreerd worden in de registers, lijkt me zeer klein. Dat doen die grote bedrijven zelf want die hebben daar hele afdelingen voor. Dat HAL Allergy hier zo uitspringt zegt dus vooral iets over het gebrek aan hoofdkantoren in ons land.

Selectief publiceren is fout, al het onderzoek moet gepubliceerd worden, dat zijn we verplicht aan patiënten. Geneesmiddelfabrikanten zijn daar in het verleden regelmatig in gebreke gebleven. Inmiddels is de situatie omgekeerd en zijn het vooral universitaire sponsors van geneesmiddelenstudies die simpelweg niet de discipline en capaciteit hebben om de resultaten te uploaden in de registers.

Wat gaat helpen is wanneer overheden boetes gaan uitdelen. In de VS kan een sponsor, universiteit of bedrijf, een boete van 1000 dollar per dag krijgen zolang de resultaten niet op clinicaltrials.gov staan. Misschien moeten we dat ook in Nederland doen. Dan is het gauw afgelopen.

(4 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Hoe moet je 100 dosissen eerlijk verdelen?

De demagogie van minister Bruins was deze week weer ongekend. Ik heb het over zijn brief en mediaoptreden, samen met ander Europese zorgministers over de voorgenomen “loting” van het geneesmiddel Zolgensma door Novartis. Wat is de situatie?

Continue reading

(31 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Het ongestraft promoten van vasten tegen kanker

Geneesmiddelen kunnen ernstige bijwerkingen hebben en daarom reguleert de overheid het gebruik daarvan streng. Terecht. Het publiek moet beschermd worden tegen middelen die meer schade aanrichten dan goed doen. Continue reading

(38 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Koester de generieke pillenindustrie!

Hoe ziek is de industrie, riep GroenLinks-kamerlid Corinne Ellemeet. Farmamaffia, zei Henk van Gerven en stelt vragen aan de minister. Ook de ziektekostenverzekeraars en de psychiaters meenden een duit in het zakje te moeten doen en we buitelden over elkaar in de media met hyperbole afkeuringen over vermaledijde cowboys die uit winstbejag over de ruggen van patienten de volksgezondheid in gevaar brengen. Continue reading

(38 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Betalen wij dubbel voor onze geneesmiddelen?

Het argument komt elke keer terug. Universiteiten doen onderzoek met publieksgeld dat leidt tot nieuwe medicijnen, die dan doorverkocht worden aan de farmaceutische industrie die de laatste ontwikkeling doet en vervolgens voor exorbitante bedragen de middelen verkoopt. We betalen dubbel: eerst met belastinggeld en dan via de zorgpremies. Het klinkt leuk, maar het is een, laten we vriendelijke woorden gebruiken, flagrante onwaarheid. Continue reading

(49 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Pillen ontwikkelen met belastinggeld?

“Medicijnen maken kan goedkoper”, kopte de NRC hoopvol op 18 maart. Farmaceuten geven kapitalen uit voor nieuwe medicijnen en dat hoeft helemaal niet. Althans volgens onderzoeksbureau Gupta. Emeritus hoogleraar en politicoloog Joost Smiers vindt de farmaceutische industrie zelfs overbodig, zo schreef hij onlangs in Medisch Contact. Laat universiteiten het onderzoek doen, betaald door publieke onderzoeksfondsen en de industrie mag dan later die patentloze middelen produceren voor een lage prijs, betoogt hij.

Continue reading

(76 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Verantwoord beleggen in farma

Beleggen in grote farmaceutische bedrijven kan lucratief zijn. Onze pensioenfondsen, banken en verzekeraars doen dat dan ook graag. De rendementen zijn vaak hoog en onze gepensioneerden en verzekerden zien dat terug in de hoogte van hun pensioenen en premies. Die investeringen zijn ook belangrijk omdat bedrijven veel kapitaal nodig hebben om nieuw kostbaar onderzoek te doen dat de innovatie voor de komende decennia mogelijk maakt.

Continue reading

(69 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Tijd om de regels voor weesgeneesmiddelen te herzien

Uit een recent rapport bleek dat overheden de laatste 20 jaar meer dan 150 geneesmiddelen goedkeurden voor 90 zeldzame ziekten. Dat is goed nieuws voor patiënten die lijden aan dergelijke zogenaamde weesziekten. Iemand heeft een weesziekte als er minder dan 5 op de 10.000 mensen aan lijden. Farmaceutische bedrijven spendeerden in het verleden weinig in onderzoek omweesgeneesmiddelen te ontwikkelen, simpelweg

Continue reading

(55 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Kunnen de artsen ook wat transparanter zijn?

Sluiproute

Het Nederlandse transparantieregister blijft de gemoederen bezig houden. Opgezet als een poging meer duidelijkheid te bieden over betalingen van farmaceutische bedrijven aan voorschrijvers, lijkt het eerder een schietschijf geworden van de media. Eerst werd “onthuld”  dat artsen in 2015 36% meer betaald kregen dan in het jaar daarvoor (maar dat was vooral het gevolg van uitbreiding van het register). Men sprak er schande van. En onlangs berichtte de Volkskrant dat bedrijven oneigenlijke constructies zouden gebruiken om sommige betalingen te verhullen. Door commerciële nascholingsbureaus in te huren doen de bedrijven niet zelf betalingen aan sprekers en deelnemers van cursussen, maar gaat dat via de tussenorganisatie. Dat hoeft niet gemeld te worden in het transparantieregister en de nationale veroordelingen stonden alweer klaar. Een paar koppen: “Farmabedrijven spekken artsen via omweg”, “farmaceutische industrie omzeilt transparantieregister bij betalen artsen”, en: “farmaceutische bedrijven betalen artsen via sluiproute”. Continue reading

(232 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Maakt transparantie geneesmiddelen goedkoper?

De nieuwe kankergeneesmiddelen zijn in Nederland vaak een stuk duurder dan in de ons omringende landen, zo bleek uit recent onderzoek. We vinden met zijn allen dat die prijzen te hoog zijn. Organisaties als het KWF en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, maar ook minister Schippers roepen de geneesmiddelfabrikanten op tot transparantie over de kosten van deze dure middelen. Alleen dan zou het mogelijk zijn om de redelijkheid van die hoge prijzen te beoordelen. En zolang de fabrikanten geen opening van zaken geven, oordelen we dat die middelen veel te duur zijn. Is er inderdaad onvoldoende transparantie en hoe gaat meer inzicht in de kostenopbouw ons helpen? En welke transparantie bedoelen we eigenlijk? Die van productie, onderzoek, ontwikkeling en marketing of de in het geheim overeengekomen prijzen tussen overheid en fabrikant?  Continue reading

(153 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment