Leve het geneesmiddel!

Over de verdiensten van de farmaceutische industrie

Versie 2
“Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. De helft van alle therapeutische ingrepen betreft het voorschrijven van een medicijn. Farmaceutische bedrijven hebben het mogelijk gemaakt dat patiënten met hepatitis C kunnen genezen. Aids is van een dodelijke een chronische ziekte geworden. Nieuwe, veelbelovende kankergeneesmiddelen komen beschikbaar. 

De sector heeft echter een slecht imago, omdat haar winsten te hoog zouden zijn. En critici beschuldigen de bedrijven van grootscheepse manipulatie van de onderzoeksgegevens. Farmabashen is inmiddels een nationale sport geworden. Maar de werkelijkheid is anders. In dit boek laat Henk Jan Out zien hoe geneesmiddelenontwikkeling echt in zijn werk gaat. Hij bespreekt actuele onderwerpen als belangenverstrengeling, transparantie, publicatie en kosten van onderzoek, marketing, rechtszaken en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met als conclusie dat we blij mogen zijn dat deze industrie miljarden in onderzoek stopt. Dat farmaceutische bedrijven veel transparanter zijn dan we denken. Dat pillen misschien veel kosten maar ook veel opleveren. Dat de geneesmiddelenindustrie een van de meest gereguleerde bedrijfstakken is. Maar vooral dat patiënten baat hebben bij nieuwe medicijnen!”

Verschenen in september 2016 bij Prometheus.

Hier een overzicht van de media over: “Leve het geneesmiddel!”


Handboek Farmaceutische Geneeskunde

Onder redactie van Henk Jan Out, Paul van Meurs en Rudolf van Olden

IMG_2055
In Nederland worden veel initiatieven ontwikkeld om de opleiding tot klinisch onderzoeker verder te professionaliseren. Methodologie en regelgeving, ook nationaal, worden steeds complexer waardoor het doen van trials een steeds professionelere activiteit wordt. De tijden dat een arts-assistent naast zijn klinische werk nog een klinische studie erbij deed zijn definitief voorbij. Alleszins reden om een Nederlandstalig handboek over dit onderwerp uit te geven. 

Dit Handboek farmaceutische geneeskunde probeert op een beknopte wijze enkele van de meest relevante zaken rondom clinical trials te verhelderen. De systematische benadering draagt bij tot inzicht in het complete beeld van het geneesmiddel, zowel op gebied van mensgebonden onderzoek, als op het terrein van wet- en regelgeving en kwaliteit.

Dit handboek is bedoeld voor iedereen in Nederland die zich bezighoudt met studies, van Clinical Research Associate en Clinical Project Manager, tot Research Nurse, promovendus of universitair (hoofd)docenten. Maar vooral ook voor klinisch personeel dat in ziekenhuizen in de praktijk verantwoordelijkheid heeft voor het correct uitvoeren van deze studies.


“…., diens woord men spreekt?”

De financieringsbron als kwaliteitskenmerk van klinisch geneesmiddelenonderzoek

IMG_2057
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Farmaceutische geneeskunde aan het Radboudumc/Radboud Universiteit Nijmegen op 19 januari 2011