Koester de generieke pillenindustrie!

Hoe ziek is de industrie, riep GroenLinks-kamerlid Corinne Ellemeet. Farmamaffia, zei Henk van Gerven en stelt vragen aan de minister. Ook de ziektekostenverzekeraars en de psychiaters meenden een duit in het zakje te moeten doen en we buitelden over elkaar in de media met hyperbole afkeuringen over vermaledijde cowboys die uit winstbejag over de ruggen van patienten de volksgezondheid in gevaar brengen.

Lithium

Reden? De generieke pillenfabrikant Essential Pharma verhoogde de prijs van lithiumcarbonaat van 5 naar 15 euro voor honderd pillen. Gevolg is dat nu wellicht zo’n 11000 patienten zo’n 100 euro per jaar moeten gaan bijbetalen. Dat hoeft niet per se, er zijn voldoende generieke versies van het middel beschikbaar die volledig vergoed worden, maar het middel in kwestie smaakt prettiger, heeft een gereguleerde afgifte en de juiste instelling bij deze manisch depressieve patienten is nou eenmaal precair. De overheid en de verzekeraars vinden die toegevoegde waarde blijkbaar niet relevant, vandaar die bijbetaling ondanks de volstrekt legitieme prijsstelling door het bedrijf binnen de wet geneesmiddelenprijzen. Wat een merkwaardige en absurde discussie wordt hier gevoerd.

Woekerprijzen?

Zo wordt gemakshalve de hele sector hier veroordeeld in alle verontwaardigde reacties. Het is niet Essential Pharma die hier in de verdachtenbank zit, nee, het is de hele farmaceutische industrie volgens Van Gerven, Ellemeet c.s. Dat is net zoiets als zeggen dat politici niet deugen op basis van het feitenvrije gebral van Baudet of Wilders. Waarom vraagt niemand zich af hoe het in vredesnaam mogelijk is om 100 stuks van een blijkbaar prettig smakende tablet met gereguleerde afgifte te maken voor 4,76 euro? Een zak snoep is vaak duurder en die tabletten moeten wel geproduceerd worden conform behoorlijk strenge Good Manufacturing Practice eisen. Lees vooral het prima stuk van journalist Lucien Hordijk in de Groene Amsterdammer over de geringe marges in de generieke geneesmiddelenindustrie. Het lijkt me evident dat die 4,76 euro verliesgevend is en ik kan me dan ook volledig voorstellen dat Sanofi ervan af wilde en dat de nieuwe fabrikant de prijs verhoogt binnen de ruimte die de wet biedt om er nog iets aan te verdienen, in dit geval 10 eurocent extra per pil. Ik herhaal: 10 eurocent per pil. Maar het lijkt wel of er een acute gezondheidscrisis is uitgebroken in Nederland. Toegegeven, de fabrikant had wel scheutiger kunnen zijn met een uitleg gezien de publieke verontwaardiging. Dat blijft altijd een moeilijk ding voor bedrijven om voor mij onduidelijke redenen. In dit geval lijkt me de repliek niet zo moeilijk.

Bijbetaling

Opmerkelijk is dat juist deze tabletten met deze smaak en dit afgiftepatroon zo prominent in de richtlijnen van de Nederlandse psychiaters staan als eerstekeus lithiumpreparaat. Waarom doen verzekeraars en overheid dan zo moeilijk om die bijbetaling te eisen? Als er echt 11000 mensen deze formuleringen moeten krijgen om zwaarwegende medische redenen, dan vergoeden zij toch gewoon die 11000 x 100 = 1,1 miljoen euro? Dat is snel terugverdiend als daarmee ontregeling van de manische depressiviteit wordt voorkomen.

 Dupe

We zijn al flink bezig in Nederland de innovatieve farmaceutische bedrijven te demoniseren. Laten we alsjeblieft de generieke geneesmiddelenindustrie koesteren want die is verantwoordelijk voor honderden miljoenen besparingen op het nationale geneesmiddelenbudget. Dit zijn geen cowboys en het is al helemaal geen maffia. Als deze generieke industrie al ziek is zoals Ellemeet meent, dan is het eerder vanwege de bespottelijk lage prijzen van hun pillen die de overheid en verzekeraars afdwingen met preferentiebeleid en schimmige bijbetalingsregelingen. En daar is de patient uiteindelijk nog meer de dupe van zoals de chronische tekorten van deze geneesmiddelen bewijzen.

(96 keer gelezen)

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*