Maakt transparantie geneesmiddelen goedkoper?

De nieuwe kankergeneesmiddelen zijn in Nederland vaak een stuk duurder dan in de ons omringende landen, zo bleek uit recent onderzoek. We vinden met zijn allen dat die prijzen te hoog zijn. Organisaties als het KWF en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, maar ook minister Schippers roepen de geneesmiddelfabrikanten op tot transparantie over de kosten van deze dure middelen. Alleen dan zou het mogelijk zijn om de redelijkheid van die hoge prijzen te beoordelen. En zolang de fabrikanten geen opening van zaken geven, oordelen we dat die middelen veel te duur zijn. Is er inderdaad onvoldoende transparantie en hoe gaat meer inzicht in de kostenopbouw ons helpen? En welke transparantie bedoelen we eigenlijk? Die van productie, onderzoek, ontwikkeling en marketing of de in het geheim overeengekomen prijzen tussen overheid en fabrikant?  Continue reading

(160 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Vage vergoedingsdiscussies vertragen toegang tot nieuwe medicijnen

Duurt het te lang voordat nieuwe geneesmiddelen bij de patiënt komen? Of zijn die nieuwe pillen bij goedkeuring door registratieautoriteiten eigenlijk nog steeds onveilig en onbewezen effectief? Deze tegenover elkaar staande meningen hebben overtuigde aanhangers.  Continue reading

(127 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Moet de universiteit goedkoop geneesmiddelen maken?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld, vooral als er weer maatschappelijke beroering is ontstaan over de hoge prijzen van nieuwe geneesmiddelen.

Myozyme®

Zo beweerde de Utrechtse hoogleraar Schellekens onlangs op Argosradio en in diverse kranten dat zijn studenten het middel Myozyme® voor de behandeling van de ziekte van Pompe voor 200 euro per gram kunnen namaken, terwijl farmaceuten er het vijfhonderdvoudige voor vragen. Continue reading

(77 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

De relatie tussen kosten en prijs van een nieuw geneesmiddel

Er is veel discussie en onduidelijkheid over de prijs van een geneesmiddel en vooral hoe die opgebouwd is. Voor generieke pillen zal dat vooral bepaald worden door de kosten van productie maar voor nieuwe geneesmiddelen waar een patent op rust is die prijs eerder een afspiegeling van de kosten die gemaakt zijn om zo’n product op de markt te krijgen en de grootte van de afzetmarkt. Hoe hoog zijn die kosten voor Research & Development (R&D) eigenlijk en wat is de verhouding daarvan tot de absolute hoogte van de prijs?  Continue reading

(91 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Tijd voor een ziekenhuisbijsluiter

Elk geneesmiddel op de markt heeft een bijsluiter met informatie voor de arts en de patiënt. Alle informatie die verkregen is uit onderzoek voorafgaand aan registratie maar ook nadat het beschikbaar is gekomen, wordt daarin samengevat. Een goede zaak, want voorschrijver en patiënt weten dan waar ze aan toe zijn: wat is de indicatie, hoe en door wie moet het worden gebruikt en vooral ook, wat zijn de bijwerkingen? De bijsluiter vormt voor bedrijven het wettelijk kader waarbinnen geneesmiddelenpromotie zich afspeelt. Het is het resultaat van een continue interactie tussen bedrijf en gezondheidsautoriteiten en wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe inzichten.  Continue reading

(49 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Wie gaat er eigenlijk over prijsplafonds?

Opnieuw is er het nodige te doen over prijzen van geneesmiddelen. Zeven van de tien medisch specialisten gaven aan in een onderzoek van EenVandaag dat een prijsplafond in de gezondheidszorg noodzakelijk is om die in de toekomst betaalbaar te houden. Vooral vanwege de peperdure medicijnen die er aan gaan komen. Geven we dan teveel uit aan geneesmiddelen? Continue reading

(66 keer gelezen)

Posted in Geen categorie | Leave a comment